Inter Bud

Montaż

Aby okno można było uznać za dobrze zainstalowane, nie wystarczy tylko, że jest ono właściwie osadzone w pionie i poziomie oraz stabilnie przymocowane do muru.

Konieczne jest również wykonanie izolacji połączenia stolarka-mur z odpowiednim zabezpieczeniem warstwy izolacyjnej.

Montaż na pianie
Najczęściej wykorzystuje się do tego celu pianę montażową, która zapewnia izolację termiczną.
Pozostawienie piany poliuretanowej bez żadnej osłony powoduje jednak jej kruszenie.
Zawilgocona, narażona na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych szybko traci swoje właściwości termiczne i akustyczne. Przestaje spełniać swoje funkcje i zamiast chronić, generuje straty cennego ciepła.

Montaż warstwowy
Aby pianka poliuretanowa spełniała swoją funkcję, powinna być zabezpieczona taśmą paroszczelną (chroni przed wnikaniem pary wodnej zbierającej się w pomieszczeniach) i paroprzepuszczalną (przepuszcza parę wodną, chroni przed wnikaniem wilgoci z zewnątrz).
Taką metodę instalacji, określa się mianem montażu warstwowego, popularnie zwanego również „ciepłym”.
Niezabezpieczona piana montażowa, podatna na działanie wilgoci, szybko traci swoje właściwości izolacyjne. W efekcie może dojść do zawilgocenia ścian i powstania szczelin przez, które przenikać będzie chłodne powietrze.
Zalety montażu warstwowego to likwidacja powyższych zagrożeń i zwiększenie trwałości okna. Ten sposób instalacji jest nieco bardziej skomplikowany i droższy od metody z użyciem samej piany, jednak zapewnia oszczędność i komfort użytkowania wyrobu.

Soudal Window System firmy Soudal – kompleksowa technologia instalacji i uszczelnienia umożliwiająca prawidłowy montaż trójwarstwowy (tzw. „ciepły”) stolarki otworowej w myśl zasady: „Szczelniej wewnątrz, niż na zewnątrz”. W skład systemu wchodzą: piana poliuretanowa o najwyższych parametrach izolacyjności termicznej i akustycznej, paroszczelne i paroprzepuszczalne taśmy okienne.
System ten zapewnia szczelność i trwałość złącza okiennego na całym jego obwodzie, sprawdza się zarówno w standardowym budownictwie, jak i przy wymagających projektach energooszczędnych. Soudal Window System certyfikowany jest aprobatą Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-9404/2015.

Montaż na taśmach rozprężnych
Do montażu można również wykorzystać wielofunkcyjną taśmę rozprężną, która spełnia funkcje dwóch powyższych rozwiązań, a dodatkowo zapewnia izolację termiczną.
Po przyklejeniu, w czasie kilku godzin taśma rozpręża się w przestrzeni, w której została zamontowana i szczelnie ją wypełnia.
Zalety

 • Jedna taśma w trzech warstwach uszczelnienia okna
 • Czas montażu skrócony do minimum – średnio 5 x szybszy aniżeli w przypadku montażu na foliach i piance PU
 • Brak ograniczeń temperaturowych przy montażu
 • Stabilność UV oraz odporność pogodowa
 • Zdolność ruchów dylatacyjnych
 • Odporność na ulewny deszcz do 600 Pa
 • Doskonała bariera akustyczna dla złącza

Montaż w warstwie ocieplenia
Innym rozwiązaniem montażowym, które możemy wybrać, jest instalacja z wysunięciem okna w warstwę izolacji termicznej domu. Wpisuje się ona w ideę montażu warstwowego i sprawia, że następuje korzystne przesunięcie izoterm niskich temperatur poza obrys muru.
Tę metodę, która jako dobra praktyka przeniknęła z budownictwa pasywnego do budownictwa standardowego, można stosować w przypadku budynków ze ścianami trójwarstwowymi i dwuwarstwowymi z ociepleniem zewnętrznym.
Przy montażu w warstwie ocieplenia nie występuje punkt styku mur-ościeżnica, gdyż okno jest wysunięte poza lico muru i osadzone w warstwie izolacyjnej za pomocą specjalnych elementów. Zapewnia to wysoką szczelność połączenia w porównaniu ze standardowym sposobem montażu, Pozwala na skuteczne ograniczenie niekontrolowanej infiltracji powietrza przez złącze oraz izolację przeciwwilgociową i akustyczną.

Montaż pełny z obróbką tynkarską

W zakres prac wchodzi:

 • obmiar otworów okiennych i drzwiowych wraz z doborem okien i drzwi o odpowiednich rozmiarach
 • demontaż starego okna (drzwi) wraz z jego wywiezieniem.
 • dokładne ustawienie ościeżnic
 • montaż ościeżnic za pomocą kotew montażowych
 • wypełnienie pianą poliuretanową przestrzeni między ościeżnicą a murem (w przypadku drzwi wejściowych stosujemy zaprawę murarską)
 • montaż parapetu zewnętrznego i wewnętrznego
 • obróbka ościeży zaprawą tynkarską ubytków powstałych przy demontażu dotychczasowych okien lub drzwi
 • regulacja okna lub drzwi
 • montaż klamek, nawiewników, zatrzasków balkonowych itp

Wszystkie materiały potrzebne do montażu zawarte są w jego cenie.