Inter Bud

Drzwi balkonowe z niskim progiem aluminiowym

Aby wyeliminować problem jaki stanowi wysoki próg w przejściu przez drzwi balkonowe istnieje możliwość zastosowania drzwi z niskim progiem, który ma wysokość ok. 20 mm i odpowiada wymogom budownictwa pozbawionego barier architektonicznych.
Takie rozwiązanie daje możliwość komfortowego wchodzenia i wychodzenia przez drzwi